Seluruh Keturunan Adam Mewarisi "gambar dan rupa" Adam

Written on 07/15/2020
Wignyo Tanto


Jika Adam diciptakan menurut "gambar dan rupa" Allah, maka keturunan Adam dilahirkan mewarisi "gambar dan rupa" Adam, sehingga ketika Adam jatuh ke dalam dosa, maka seluruh keturunan Adam, sampai hari ini mewarisi kodrat dosa yang dari Adam.

Kodrat dosa ini menjalar masuk ke seluruh dunia, dan seluruh generasi.

Tetapi manusia harus berkuasa atasnya.