Hermeneutika 005
Hermeneutika 001
Tuhan mencipta tanpa memerlukan bahan
Hambatan dari diri sendiri
Hidup ini sementara
Iman dengan perbuatan
Hermeneutika 004
Hermeneutika - Cover
Siapakah manusia
Gambar dan Rupa Allah
Termasuk makan dan minum
Hermeneutika 003
Untuk apa kita hidup di bumi ini jika hanya sementara saja
Sejak awal, manusia sebenarnya sudah menerima anugerah
Big Bang
Banyak jalan menuju Roma
Hermeneutika 002
Tuhan tidak memiliki awal dan akhir Ia di dalam kekekalan
Jika manusia tidak jatuh ke dalam dosa
Belajar
Dunia ini berbahaya