DEMINUTE | Menguasai atau Dikuasai | Ps. Wignyo Tanto

Posted on 01/29/2021
|

Hidup cuma ada dua kemungkinan, kita dikuasai oleh kodrat dosa kita atau kita yang berkuasa atasnya